ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blog ของนางสาวสุปราณี มณีจันทร์ คร๊

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม


ประวัติส่วนตัว

 


ชื่อ : นางสาวสุปราณี  มณีจันทร์  ชื่อเล่น .. อร..
คบ.4 คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา : 3 หมู่ 14 ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 70140
คติประจำใจ  : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด